Skip to main content
Terpes
Zakládáme si na pořádku

S námi dokumentaci hravě zvládnete.

1

 • tiskopisy k odpadům (dopis)
 • žádost o souhl. k naklád. s NO (předvyplněné)
 • žádost o souh. k naklád. s NO
 • průběžná evidence odpadů
 • hlášení o produkci a naklád. s odpady
 • roční hlášení
 • vysvětlivky k ročnímu hlášení
2

 • plastové obaly (150102)
 • kovové obaly (150104)
 • skleněné obaly (150107 )
 • obaly se zbytky NL (150110)
 • absorbční činidla (150202)
 • ostré předměty (180101)
 • chemikálie (180106)
 • chemikálie (180107)
3

 • cytostatika (180108)
 • léčiva (180109)
 • léčiva veterinární (180208)
 • zářivky (200121)
 • léčiva (200132)
 • koncesní listina (strana 1)
 • koncesní listina (strana 2)

S odpadem vám pomůžeme.

Veškerá činnost se provádí v úzké spolupráci s původcem odpadu, proto je osobní kontakt se zákazníkem pro nás tak důležitý.

Napište nám

Sídlo společnosti

Terpes s.r.o.

Tatenice 68

56131 Tatenice

Kontakty

Pevná: +420 465 381 256

Mobil: +420 602 405 734

Email: terpes.skula@tiscali.cz

Close Menu
T: +420 465 381 256